ITEUS      
  ITEUS  
   

English   Latviski   По-русски

 
 

Juridiskais birojs

Juridiskie pakalpojumi

Firmu reģistrācija

 

Informāciju tehnoloģijas

Web lapu izstrāde

 

 

Kontakti

 

Alx Creative Lbboratory - Alexander Shcherbin

Firmu reģistrācija

 

Mēs piedāvājam firmu un citu organizāciju dibināšanas dokumentu un to izmaiņu sagatavošanu, kā arī to turpmāku reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā.

Tas iekļauj visu veidu firmu, organizāciju un biedrību reģistrāciju, dibināšanas dokumentu grozījumus, firmu reorganizāciju, likvidāciju, tajā skaitā caur maksātnespējas procesu, kā arī citu jautājumu risināšana, kas saistīti ar komercdarbību.

Lai nodibinātu savu firmu vai risinātu citus jautājumus, Jūs variet pieteikties uz tikšanos, piezvanot pa tālruni +371 29298684 vai rakstot uz mūsu e-pastu. Ir iespējama arī neklātienes sadarbība, izmantojot moderno komunikāciju iespējas, kas ļauj Jums taupīt laiku un līdzekļus.

 

Reģistrācijas pakalpojumu izmaksas (bez PVN 21%)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību – vispopulārākais un demokrātiskākais komercdarbības veids Latvijā. Dibinātāju skaits var būt no viena un vairāk. Valde – no viena valdes locekļa un vairāk. Par SIA dibinātāju un valdes locekli var kļūt arī citu valstu pilsoņi.

 

Pašlaik ir iespējams reģistrēt SIA divos veidos:

1) "mazkapitāla" SIA* – pamatkapitāls no €1,00 līdz €2799,00.

- Pakalpojuma cena no €70,00.

- Valsts nodeva – €21,34 (reģistrācija par 4–5 darba dienām).

- Publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" – €14,23.

* īpašības:
dibinātāji un dalībnieki - tikai fiziskās personas (līdz 5);
valdes sastāvā – 1 un vairāk locekļu (tiek ievēlēti tikai no SIA dalībniekiem);
katrs SIA dalībnieks ir tikai vienas "mazkapitāla" sabiedrības dalībnieks.

2) "Parastā" SIA  – pamatkapitāls no €2800,00 un vairāk.

- Pakalpojuma cena no €85,00.

- Valsts nodeva142,29 (reģistrācija par 4–5 darba dienām).

- Publikācija laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” – €27,03.

Ir iespējama SIA paātrinātā reģistrācija

 

Akciju sabiedrība (AS)

Akciju sabiedrība – mazāk populārs un vairāk reglamentēts komercdarbības veids Latvijā. Akcionāru skaits varētu būt no viena un vairāk. Valde – no viena valdes locekļa un vairāk. Vēl obligāta Padome, kas varētu būt no 3 līdz 20 cilvēku. Pamatkapitāls – no €35000,00. Vēl vairāk tiek reglamentēta tādu AS darbība, kuru akcijas ir publiskajā apgrozījumā.

- Pakalpojuma cena no €280,00.

- Valsts nodeva – €355,72 (reģistrācija par 4–5 darba dienām).

- Publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" – €27,03.

Ir iespējama SIA paātrinātā reģistrācija.

 

Individuālais komersants

Individuālais komersants ir fiziskā persona, kura nodarbojās ar komercdarbību un atbild par savam saistībām ar visu savu personisko mantu. IK ir savs nosaukums un reģistrācijas numurs. Bet IK nav juridiskā persona.

- Pakalpojuma cena no €45,00.

- Valsts nodeva – €28,46 (reģistrācija par 2–3 darba dienām).

- Publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" – €18,50.

 

Biedrība, Nodibinājums vai Fonds

Biedrība (agrāk - sabiedriskā organizācija) ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav pelņas gūšanas rakstura. Nodibinājums, arī Fonds, ir mantas kopums, kurš nodalīts dibinātāja noteiktā mērķa sasniegšanai, kam nav peļņas gūšanas rakstura. Biedrībai un Nodibinājumam/Fondam ir juridiskās personas statuss.

- Pakalpojuma cena no €215,00.

- Valsts nodeva – €11,38 (reģistrācija par 10 darba dienām).

 

Ārvalstu komersanta filiāle ar tiesībām nodarboties ar komercdarbību

Ārvalstu komersanta filiāle ir patstāvīga vienība, kura teritoriāli atdalīta no galvenā uzņēmuma un tā vārda veic komercdarbību. Atbildība par filiāles saistībām ir galvenajam uzņēmumam. Filiāles reģistrācijai Komercreģistrā jāiesniedz ārvalstu komersanta reģistrācijas dokumenti, kas apliecina komersanta reģistrāciju attiecīgajā ārvalstī, vai šāda dokumenta notariāli apliecinātu kopiju, ja komersanta atrašanās vietas valsts likums paredz komersanta ierakstīšanu reģistrā; atļauju dibināt filiāli, ja to paredz likums; ārvalsts komersanta statūtu, dibināšanas līguma vai tiem pielīdzināma dokumenta notariāli apliecinātu kopiju, kā arī dokumentu, kas apliecina personas pilnvarojumu pārstāvēt ārvalsts komersantu visās ar filiāli saistītajās darbībās, un šā pilnvarojuma apjomu (pilnvara).

- Pakalpojuma cena no €480,00.

- Valsts nodeva – €28,46 (reģistrācija par 4–5 darba dienām).

- Publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" – €18,50.

Ir iespējama Filiāles paātrinātā reģistrācija

 

Ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecība bez tiesībām nodarboties ar komercdarbību

Ārzemju komersantu un organizāciju pārstāvniecībai nav juridiskās personas statusa un nav tiesības veikt komercdarbību. Parasti pārstāvniecības reģistrācijas mērķis ir ārzemju komersantu un organizāciju reklāma un mārketings Latvijas teritorijā. Pārstāvniecības reģistrācijai Komercreģistrā jāiesniedz ārvalstu komersanta reģistrācijas dokumenti, kā arī dokuments, kas apliecina lēmumu dibināt pārstāvniecību Latvijas teritorijā un pilnvarojums konkrētai personai reģistrēt pārstāvniecību Latvijā.

- Pakalpojuma cena no €480,00.
- Valsts nodeva – €28,46 (reģistrācija par 10 darba dienām) vai €85,37 (reģistrācija par vienu darba dienu).

Ir iespējama Pārstāvniecības paātrinātā reģistrācija

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) vai Akciju sabiedrības (AS) reorganizācija – sabiedrību apvienošana (pievienošana, saplūšana), sadalīšana (sašķelšana, nodalīšana) vai pārveidošana.

- Pakalpojuma cena sākot no €250,00 (atkarīgs no reorganizācijas veida), valsts nodevu apmērs arī ir atkarīgs no reorganizācijas veida. Pakalpojuma cena tiek precizēta pasūtījuma noformēšanas brīdī.

 

Reģistrācijas dokumentu grozījumi – sākot no €55,00. Pakalpojumu cena un valsts nodevu apmēri atkarīgi no grozījumu daudzuma un veida. Pakalpojuma cena tiek precizēta pasūtījuma noformēšanas brīdī.

 

 - Ar pamatkapitāla izteikšanu euro saistīto dokumentu sagatavošana €45,00.

 

- Ar pamatkapitāla izteikšanu euro saistīto dokumentu sagatavošana un reģistrācija komercreģistrā – €70,00.

 

 

 

 

 

 

 


     

Strīdu risināšana Rīgas Civillietu Šķīrējtiesā .