ITEUS      
  ITEUS  
   

English   Latviski   По-русски

 
 

Juridiskais birojs

Juridiskie pakalpojumi

Firmu reģistrācija

 

Informāciju tehnoloģijas

Web lapu izstrāde

 

 

Kontakti

 

Alx Creative Lbboratory - Alexander Shcherbin

AKTUĀLI

Līdz 01.03.2018. jāatklāj juridisko personu patiesie labuma guvēji

No 01.12.2017. līdz 01.03.2018. Uzņēmumu reģistrā reģistrētām SIA, AS, biedrībām, reliģiskajām organizācijām u.c. juridiskām personām jāatklāj to patiesie labuma guvēji (turpmāk – PLG) – faktiskie juridiskās personas īpašnieki vai kontrolētāji. Pienākums atklāt PLG noteikts gan juridiskām personām, kas jau reģistrētas kādā no Uzņēmumu reģistra reģistriem, gan jaunajiem subjektiem, kas tiks reģistrēti pēc š.g. 1.decembra.

Jebkurā gadījumā informācija par juridiskas personas PLG būs jānorāda reģistrējot jaunu juridisko personu, vai piesakot izmaiņas kapitālsabiedrības dalībnieku sastāvā vai valdē.

Juridiskās personas PLG ir fiziska persona, kurai juridiskajā personā tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāldaļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē.

 

Juridiskie pakalpojumi

Juridisko un privātpersonu interešu juridiskā aizsardzība.

 

Īss darbības veidu sarasts

1. Juridiskā palīdzība darījumos ar nekustāmo īpašumu: pirkuma, dāvinājuma, īres, nomas, rokasnaudas un citu līgumu sastādīšana un analīze, dokumentu noformēšana Zemesgrāmatā un Zemes dienestā un citi.

2. Juridiska palīdzība komercdarbības organizēšanas un uzturēšanas jautājumos: firmu reģistrācija Komercreģistrā, grozījumu reģistrācija, firmu reorganizācija, firmu likvidācija, tajā skaitā caur maksātnespējas procesu.

3. Juridiska palīdzība firmu komercdarbībā: komerclīgumu sastādīšana un analīze, lietišķo vēstuļu, pretenziju, prasības pieteikumu un citu iesniegumu sastādīšana.

4. Juridiska palīdzība darba attiecībās.

5. Citi juridiskie pakalpojumi, kuri saistīti ar civiltiesiskajām attiecībām vai komercdarbību.

Juridiskām personām ir iespēja noslēgt abonenta apkalpošanas līgumu.

 

Iepriekš pierakstīšana pa tālruni 29-29-86-84

 

 

 

 

 

 

 


     

Strīdu risināšana Rīgas Civillietu Šķīrējtiesā .